Po Kūrėjo delnu

2015 m. balandžio 25 d.
Parapijos namuose atidaryta Molėtų rajono moksleivių ir mokytojų kūrybinių darbų paroda
"Po Kūrėjo delnu".

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

Po Kūrėjo delnu
Po Kūrėjo delnu
Po Kūrėjo delnu
Po Kūrėjo delnu
Po Kūrėjo delnu
Po Kūrėjo delnu
Po Kūrėjo delnu
web sprendimas c-4