Kunigystės jubiliejaus iškilmė

2016 m. birželio 1 d.
Gausiai susirinkus parapijiečiams į vakarines pamaldas, jų metu buvo paminėtas Molėtų dekanato dekano, parapijos klebono monsinjoro Kęstučio Kazlausko ir kurso draugų kunigystės 30 metų jubiliejus. Po studijų Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje monsinjoras K. Kazlauskas kunigu įšventintas 1986 m. birželio 1 d. Kauno katedroje bazilikoje. Tad birželio 1-ąją į Molėtų bažnyčią atvykus dvasininkams iš įvairių parapijų, iškilmingose šv. Mišiose buvo paminėta solidi kunigystės sukaktis.
Šv. Mišiose buvo melstasi už jubiliatus, jų tėvelius ir už tuos bendramokslius dvasininkus, kurie iškeliavo į amžinybę. Po šv. Mišių padėkojus Dievui už kunigystės dovaną, koncertą svečiams dvasininkams, parapijiečiams dovanojo ansamblis „A Capella“, vadovaujamas Violetos Zutkuvienės. Po koncerto monsinjorą K. Kazlauską Molėtų krašto žmonių vardu sveikino Molėtų rajono meras Stasys Žvinys, užrišęs monsinjorui jubiliejinę juostą. Molėtų parapijiečių vardu visus dvasininkus sveikino „Caritas“ narė ir Šeimos centro vadovė Giedrė Žundienė. Visiems iškilmėse dalyvavusiems kunigams įbuvo įteiktos simbolinės, bet labai prasmingos dovanos – ąžuoliukai. Nuoširdžiai monsinjorą sveikino Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkė Marytė Baliūnaitė, Stirnių parapijos tikintieji, Šešuolių ir Šešuolėlių parapijų klebonas kun. Egidijus Kazlauskas ir kiti. Šventės pabaigoje padėkos žodį visiems į šventę atvykusiesiems tarė Lietuvos karinių jūrų pajėgų kapelionas kun. Romualdas Ramašauskas.

Linos Gaižutienės tekstas
Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
Kunigystės jubiliejaus iškilmė
web sprendimas c-4