Caritas narių rekolekcijos

Raktažodžiai:

2016 m. kovo 5 d.
Molėtų bažnyčioje vyko Molėtų dekanato „Caritas“ narių rekolekcijos, į kurias gausiai susirinko „Caritas“ nariai iš 15 parapijų, sulaukta svečių iš Širvintų parapijos, Kaišiadorių vyskupijos, rekolekcijose dalyvavo „Šeimos centro“ šeimos. Dvasingai jaukus Gavėnios sambūris prasidėjo Molėtų bažnyčioje Kryžiaus kelio apmąstymais. Prieš Eucharistijos šventimą Molėtų dekanato dekanas parapijos klebonas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas pristatė rekolekcijų svečią ir pasidžiaugė, kad šv. Mišioms vadovaus ir konferencijoje kalbės Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos vicerektorius – generalinis sekretorius kun. Andžej Šuškevič. Svečias dvasininkas homilijoje kvietė gilintis į tikėjimą, naujai atrasti ryšį su Dievu, nes Gavėnia, kalbėjo vicerektorius, tai stabtelėjimas, tai tyla, atpažįstant Dievo veikimą, kreipiantis į Kūrėją. Po šv. Mišių vykusioje konferencijoje kun. Andžej Šuškevič ragino naujai pažvelgti į jau žinomas tikėjimo tiesas, susisteminti turimą dvasinį peną tam, kad dar kartą atpažintumėme kiekvienam krikščioniui fundamentalius dalykus. Kvietęs kartu apmąstyti Dievo Gailestingumo Dvasingumą, pirmoje konferencijos dalyje lektorius daugiausia dėmesio skyrė aptardamas pripažinimą, kad Dievas yra meilė ir žmogų sukūrė iš meilės bei susitelkdamas į maldas bei jų formas. Išskyręs Gailestingumo vainikėlio ir Gailestingumo valandos maldų reikšmę ir prasmę, antroje konferencijos dalyje kun. A. Šuškevič naujai pažvelgė į Gailestingumo darbus sielai ir kūnui, jų gilesnę prasmę ir transformaciją į dvasinį pasaulį. Už įdomią ir prasmingą konferenciją svečiui nuoširdžiai dėkojo monsinjoras Kęstutis Kazlauskas, Molėtų parapijos „Caritas“ reikalų vedėja Aurelija Lukošienė. Po konferencijos jos dalyviai buvo pakviesti pratęsti bendravimą agapėje.

Linos Gaižutienės nuotraukos ir tekstas

Caritas narių rekolekcijos
Caritas narių rekolekcijos
Caritas narių rekolekcijos
Caritas narių rekolekcijos
Caritas narių rekolekcijos
Caritas narių rekolekcijos
Caritas narių rekolekcijos
Caritas narių rekolekcijos
Caritas narių rekolekcijos
Caritas narių rekolekcijos
Caritas narių rekolekcijos
Caritas narių rekolekcijos
Caritas narių rekolekcijos
Caritas narių rekolekcijos
Caritas narių rekolekcijos
Caritas narių rekolekcijos
Caritas narių rekolekcijos
Caritas narių rekolekcijos
web sprendimas c-4