A. Baltia tapybos darbų paroda "Neužmiršk"

2016 m. vasario 17 d.
Praėjo 629 metai nuo pirmojo Molėtų vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose, kai 1387 m. vasario 17 d. Lietuvos didysis kunigaikštis Jogaila Molėtus padovanojo Vilniaus vyskupijai aukštaičių pakrikštijimo ir Vilniaus vyskupijos įsteigimo proga: …dovanojame amžinu ir neatšaukiamu dovanojimu tai bažnyčiai ir jos vyskupui, kuris tik bus, mūsų Tauragnų pilį su prie jos prieinančia sritimi ir Labanoro ir Molėtų kaimais.

Šia proga Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios bokšte atidaryta Tapybos paroda NEUŽMIRŠK, kurios autorė Asta Baltia.

Asta Baltia apie parodą: „Šį savo darbų ciklą skiriu visoms savo promotėms - mano giminės moterims, kurių istorijas žinau ir toms, kurių istorijų nebeatmena niekas.

Moterims motinoms, moterims žmonoms, moterims mylimosioms, moterims vienišėms,
moterims gedinčioms, moterims nuskriaustoms, moterims pasiaukojusioms...
Joms, kurios visais laikais ir visomis gyvenimo aplinkybėmis puoselėjo savo Dvasią ir grynino ją iki regimo švytėjimo.

Jų atminimą saugau kaip žinią apie Amžinybę. Kaip priminimą sau, atsidūrus dvejonių pinklėse.
Kaip maldą… NEPAMIRŠK
“. 

Alvydo Balandos nuotraukos

A. Baltia tapybos darbų paroda "Neužmiršk"
A. Baltia tapybos darbų paroda "Neužmiršk"
A. Baltia tapybos darbų paroda "Neužmiršk"
A. Baltia tapybos darbų paroda "Neužmiršk"
A. Baltia tapybos darbų paroda "Neužmiršk"
A. Baltia tapybos darbų paroda "Neužmiršk"
A. Baltia tapybos darbų paroda "Neužmiršk"
A. Baltia tapybos darbų paroda "Neužmiršk"
A. Baltia tapybos darbų paroda "Neužmiršk"
A. Baltia tapybos darbų paroda "Neužmiršk"
A. Baltia tapybos darbų paroda "Neužmiršk"
A. Baltia tapybos darbų paroda "Neužmiršk"
A. Baltia tapybos darbų paroda "Neužmiršk"
A. Baltia tapybos darbų paroda "Neužmiršk"
A. Baltia tapybos darbų paroda "Neužmiršk"
web sprendimas c-4