Kiekvienas savo gyvenime esame dalyvavę šv. Mišiose. Norėčiau išgirsti, ką Jums reiškia dalyvavimas 'toje' Puotoje. Šiai temai mane išprovokavo dalyvavimas šv. Mišiose (Širvintose).

antanas portretas

Kodėl

Kodėl reikia eiti į bažnyčią?

svirdulys portretas

Ypatingas susitikimas su Viešpačiu

Šis klausimas panašus į Viešpaties kvietimą Paskutinėje Vakarienėje - "Tai darykite mano atminimui". Jėzus žino, kad be Jo palaikymo mūsų tikėjimas yra varganas ir skurdus. Todėl šv. Mišios man yra Puota - ypatingas susitikimo būdas su Viešpačiu, kuris ateina dėl mūsų ir mūsų aplankyti natūraliu būdu. Per maistą - duoną ir vyną, kurie tik šv. Mišių metu yra perkeisti - pripildyti paties Dievo artumos ir galios.

antanas portretas

Ar galėčiau save vadinti

Ar galėčiau save vadinti kataliku, jeigu eičiau sekmadieniais į bažnyčią?

svirdulys portretas

Kuo tu vardu, mielasis krikščioni?

Ėjimas į bažnyčią nenusako, kad žmogus turi tinkamą ryšį su Dievu. Juk galiu "tik atbūti", prastumti laiką, kuris yra nesuvokiamas ten ir priverstinis. 

RU portretas

Atvirumas

Juk "prastumti" laiką galima ir kitur, nebūtina eiti į bažnyčią. Manau, kad, ateidamas į bažnyčią, žmogus jau liudija, jog jam yra reikalingas ryšys su Dievu.  Dalyvavimas bendruomeninėje maldoje padeda tobulinti šį ryšį. Aš stoviu Dievo akivaizdoj tokia, kokia esu. Pro įtrūkusį mano uždarumo, nepasitikėjimo savimi "lukštą" ima kristi Dievo Žodis ir gyventi manyje. Šitokiu būdu aš atsiveriu Dievo malonės veikimui.

antanas portretas

Ką reiškia bendrumas

Ką reiškia bendrumas bažnyčioje? Ar palinkėdamas ramybės jau galiu jaustis bendruomenės dalimi?

Laimutė portretas

Bendrumas

Nežinau kaip pas jus, bet mano bendruomenėje, bendrystės dvasia jaučiama ne tik palinkėjus ramybės. Tiesiog įeini pas mus į Dievo namus ir viskas... tikrai tu pas Dievą svečiuose. Ramybė, žmonių nuoširdumas akyse, kunigo paprastumas prieinant prie KIEKVIENO... Apie mobiliųjų melodijas Pakylėjimo metu išvis tyliu. Pas mus gera būti. Nors bažnyčia ir nešildoma. :)

Kunigo paraginti, mes visi bent jau į sekmadienio šv. Mišias einame kaip į Puotą, pasipuošę.

antanas portretas

Dievo svečias

O ką tau reiškia eiti į Dievo namus?

Ką reiškia būti svečiuose pas Dievą?

Susitikti su draugais?

Gerai praleisti laiką?

Melstis ir į nieką nekreipti dėmesio?

Kankinti save buvimu bažnyčioje?

antanas portretas

Jėzus yra Kunigas

Kaip žinoti, ar žmogus nuoširdus? (nuoširdumą galima suvaidinti) o gal jis paprasčiausiai "prisiplakėlis". Tai labai dažnai matau.

Ką reiškia kunigo paprastumas? Kai gali patapšnoti per petį ir pasakyti, kad jis mano "draugelis"? (čia ne pavydas).

Man labai patinka kai per kunigą matau Kristų (kaip Molėtuose :))

Dėl šiltumo bažnyčioje nesiginčysiu, nes tai tik privalumas. Tu sakai, kad pas jus gera būti. O ką darysi, kai nebus gera būti?

Kunigo paraginti mes einame į Puotą? (cituoju tavo žodžius). Kieno paraginta tu eini į gimtadienį, diskoteką ar su draugais susitikti? (greičiausiai nieks tavęs neragina tai daryti). Tai kodėl į Puotą reikia jus raginti? (tai ne priekaištas).

Kunigo dėka Jėzus turi vadovauti tavo gyvenimui. Ką tu geriau pažįsti Jėzų ar kunigą?

vilma k portretas

Na

Kam tau žinoti ar žmogus nuoširdus? Juk nepriversi jo tokiu būti. Sakai suvaidinti? Manau, kad mes visi šiame gyvenime esame aktoriai ir vaidiname pagal Dievo sukurtą scenarijų. Ir kiekvieną dieną vis gauname po naują rolę su naujais personažais.

Gal išmokim kiekvienas savo vaidmenį ir būkime kuo esame.:) Manau Dievas ir apdovanos.:)

RU portretas

Scena

Jei jau gyvenimą vadinsime scena, o save aktoriais, tai nenorėčiau sutikti, jog kiekvieną dieną gauname naują vaidmenį... Kažin, ar atlaikytume? Manau, esame sutverti vienam vaidmeniui (pašaukimui), o kiekviena diena leidžia tam "vaidmeniui" savaip atsiskleisti.

vilma k portretas

:)

O man kiekvieną dieną Kūrėjas siunčia po keturis naujus lapus: ryto, vakaro, dienos ir nakties.:)

Vilma portretas

Nevisada

Manau, kad nevisada žmogus ateidamas į bažnyčią trokšta ryšio su Dievu :) Yra ir tokių žmonių, kuriems tai yra pareiga (norint priimti tam tikrą sakramentą) arba šeimos tradicija. O toks ėjimas iš reikalo ar tiesiog norint palaikyti gerus šeimos santykius nėra Dievo troškimas. Taip sakau todėl, kad pati anksčiau eidavau sekmadieniais dėl to, kad tai sekmadienis. Mano močiutė ir diedukas eidavo, mano tėvai eidavo, eidavau ir aš. Ir paaugus taip būdavo. Eidavau, bet nieko negirdėdavau ir nematydavau. Atbūdavau, kartais pasijusdavau geriau, vis tik aplinka veikia, bet jokio Dievo neįsileisdavau vidun :)

Laimutė portretas

Akivaizdu

Žinai ką, koks pats esi, tą matai ir kituose (apie prisiplakėlius). :)

Kunigo paprastumas, kai naudingas ir nenaudingas žmogus, jam yra vienodai svarbūs (nesvarbu, kuris daugiau paaukos).

Taip, pas mus gera būti. Na, tiesiog mūsų ir Jo bendrystėje. Ir nekeliu klausimo, ką aš daryčiau, jeigu... Manau su Juo negera niekada nebus, bent jau man.

Kunigo paraginti, mes einame pasipuošę...:)

Ui, kaip pirmokui...:)

Kaip skirtingai kai kurie supranta akivaizdžiai paprastą tiesą...
 

P.S. Pabandyk ir kituose kuniguose pamatyti Kristų, o ne tik "kaip Molėtuose". :) Toks jausmas, kad tik Molėtuose kažkas tokio...;)

antanas portretas

Komentare atsispindi

Komentare atsispindi daug nuoskaudų ir nieko daugiau :(
Mes turėtume siekti bendrumo, o ne skirtingumo.
Dalintis, o ne pasisavinti.

antanas portretas

Žodis

Kaip šv. Mišiose Dievo Žodis gali keisti žmogaus gyvenimą?

Vilma portretas

Klausa

Tam, kad Dievo Žodis keistų žmogaus gyvenimą, reikia turėti labai gerą klausą, o tai yra - atvirą širdį. Tik priimtas Žodis, tik priimtas Dievas gali keisti gyvenimą. O klausytis tikrai nėra lengva. Priimti Dievą nėra lengva.

Karolism portretas

Atlaidai

Švento Kazimiero Atlaidai šiandien man labai patiko. :) Pajutau tokią Šventų Mišių pilnatvę. Ir džiaugsmą per Sumą. :) Tiesiog...

Karolism portretas

Sekmadienis

Šiandien man patiko šv. Mišios. Šventosios Dvasios įkvėptas kun. Povilas labai gerą pamokslą pasakė :] ir Evangelija, ir skaitiniai...taip aktualiai kalbėjo. Ir dar pabaigoj: tikėjimo yra tiek, kiek aukos artimui.

gabi31 portretas

Man irgi

Man irgi labai patiko, bet po šv. Mišių kažkas man atsitiko :)

gabi31 portretas

Nuostabu :)

Man labai patiko vakar vakaro Šv. Mišios nes buvo šaltokas vakaras ir tai dar geriau man padėjo šlovinti Dievą. O labiausiai patiko paskutinė giesmė, kai mes visi buvom su labai labai didelėm šypsenom tai buvo nuostabu. AČIŪ Jums labai :))

gabi31 portretas

Dievo žodžio skelbimas

Visą savaitę mąsčiau, aš irgi norėčiau skaityti skaitinius per šv. Mišias. Tačiau man baisu pradėti pirmą kartą. Gal galit pasidalint: kaip Jūs pradėjot? Koks buvo pirmas kartas ir pan. 

Man reikia palaikymo! :)) Ačiū! (huug)

Karolism portretas

Pirmas

Jeigu gerai pamenu, tai pirmą kartą skaitinį skaičiau Stirnių bažnyčioje. Tiesiog liepė Povilas. Tai teko... O juk ten mikrofono nėra, tai garsiai reikėjo... :] Bet meldžiaus ir viskas buvo gerai. Nenugriuvau. :]
Šiaip tai ta baimė po kiek laiko dingsta, tik, žinoma, jeigu skaitai gana dažnai. Persiskaitai porą kartų ir viskas, o tada belieka pasitikėti ir eiti skaityti Dievo Žodį. Ne romaną, bet Dievo Žodį su visa pagarba.

Šiokiadieniais Mišiose būna mažiau žmonių... ;)

gabi31 portretas

Tačiau...

Man didelė baimė yra. Aš nežinau kas man darosi...

gabi31 portretas

Džiaugsmas man! :))

Ooo... Mano komentaras paskutinis... Dabar baimė jau įveikta :)) Kaip džiaugiuosi! :)))

Vakar po vakarinių šv. Mišių kažkaip užsižiūrėjau į Švč. Mergelę Mariją. Ar man atrodė, ar Jos akys spindėjo... Meldžiausi žiūrėdama į Ją... O šiandien mano malda lyg išsipildė, kai atėjus į šv. Mišias pamačiau tai, už ką meldžiausi ir ko prašiau... NUOSTABU! :)))

Ačiū! :))

RU portretas

Gražu

Gražu, pasidalinus džiaugsmu, jo tik padaugėja. :)

web sprendimas c-4