Biblijos maldos grupė

Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas. (Žyd 4, 12)

Kiekvieną ketvirtadienį po vakarinių šv. Mišių (18.30 val.) Molėtų dekanato sielovados centre - parapijos namuose renkasi maldos grupės nariai, kurie nori pagilinti savo tikėjimą skaitant Šventąjį Raštą.

____________________________________________________________________________

 

web sprendimas c-4