Evangelijos maldos grupė

Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas. (Žyd 4, 12)

Kas antrą ketvirtadienį po vakarinių šv. Mišių ~18.40 val. parapijos namuose renkasi maldos grupės nariai, kurie nori pagilinti savo tikėjimą meldžiantis Šventuoju Raštu.

Meldžiamasi kasdienos Evangelijos ištrauka, pagal internetinės svetainės "kasdienapmastau.lt" mąstymus.

web sprendimas c-4