Mintys apie primicijinį paveikslėlį

"Atėjau gelbėti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių". 

Ši eilutė iš Evangelijos pagal Luką įkvėpė mano primicijoms atminti pasirinkto paveikslo tapytoją Sieger Koder ir 1973 m. jo nutapytą šį paveikslą. Siekiant geriau suvokti, ką dailininkas mėgina šiuo kūriniu pasakyti, manau, kad svarbu nors labai trumpai pažvelgti į paveikslo tapymo vietą ir aplinkybes.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4