Dėl pasirengimo priimti sakramentus

Kviečiami registruotis norintys priimti Pirmosios šv. Komunijos bei Sutvirtinimo sakramentus. 
Ateinančiais sekmadieniais (rugsėjo 25 d. ir spalio 2 d.) po 9 val. ir 11 val. šv. Mišių Molėtų bažnyčioje Jūsų lauks tikybos mokytojas.

Šventojo Kryžiaus išaukštinimas

Kryžius yra dieviškosios aukos bei dangaus ir žemės sutaikinimo ženklas. Jis yra ir simbolis tos vienybės, kurią meilė turi mumyse išugdyti - kaip to prašė mūsų Viešpats savo kančios, paaukotos už mūsų vienybę, išvakarėse: tegul visi bus viena (Jn 17, 21).

"Kelionė su Bernardinai.lt"

Šių metų trečiąjį žurnalo "Kelionė su Bernardinai.lt" numerį jau galite rasti Molėtų bažnyčioje ant spaudos stalelio. Žurnalo kaina 10 lt.

Mes sukurti

Raktažodžiai:

Mes sukurti pagal Dievo paveikslą, - atsklido brolio Marcelino balsas. Darome pertrauką ir tyloje išsiskirstome kas kur. Išėjusi iš patalpos ir, apkabinta vasaros šviesos bei šilumos, pasukau link aikštės. Grindinio akmenys alsavo karščiu, lietaus dulksna, vos pasiekusi juos, garavo ir pripildė popietę sumišusiu grindinio dulkių ir drėgmės kvapu. Tylu. Na, tiesiog nerealiai tylu mažame miestelyje. Nesirinkdama kelio, žingsniavau aikšte tolyn link koplyčios, saugančios šventąjį akmenį. Praėjusi ją, pasukau pamiškės link...

Knygos pristatymas

Rugsėjo 11 d. 11 val. Kaišiadorių vyskupijos Sielovados centre (Birutės g. 9, Kaišiadorys) bus pristatoma teologo, Šv. Rašto vertėjo, Kaišiadorių vyskupijos kunigo Česlovo Kavaliausko (1923-1997) lig šiol neskelbtų rankraščių aktualiomis tikėjimo temomis knyga "Iš kun. Česlovo Kavaliausko rankraščių".
Knygos sudarytoja Jurgita Fedorinienė.

Rugsėjo 11 d.

Raktažodžiai:

Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidai Molėtų bažnyčioje.

Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

Rugsėjo 7 d.

Raktažodžiai:

Ateinantį trečiadienį 18 val. Molėtų bažnyčioje koncertuos 2011 m. tarptautinio M. K. Čiurlionio jaunųjų vargonininkų konkurso dalyvės Indrė Gerikaitė ir Agnė Petruškevičiūtė.

Rugsėjo 1 d.

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje 8.30 val. bus aukojamos šv. Mišios, prašant Dievo palaimos mokslo metus pradedančiam jaunimui ir jų mokytojams.

Maldos gyvenimo tikslas

Aš suradau savo idealą. Žinau, ką noriu, galiu ir privalau pasiekti. Seniau ėjau nežinodamas tikslo, kelio sunkumai mane baugino ir vargino. Dabar žinau, kur einu, ir niekas manęs nesustabdys. Aš nenurimsiu, kol nesurasiu Dievo savo širdies gelmėje. Radau tą, kurį myli mano širdis. Tvirtai apkabinau ir nepaleidau (Gg 3, 4). Meilė duos man sparnus. Meilė stipri kaip mirtis (Gg 8, 6). Aš jau nebijosiu sunkumų. Visa galiu tame, kuris mane stiprina (Fil 4, 13).

Rugpjūčio 22 d.

Raktažodžiai:

Šį pirmadienį Molėtų bažnyčioje vakarinių šv. Mišių nebus.
Kunigai išvyksta į atlaidus Pivašiūnuose.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4