Rugpjūčio 15 d. - Žolinė

Raktažodžiai:

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų dienoje šventinami šių metų derliaus vaisiai ir žolynai.
Eucharistija švenčiama:

Molėtų bažnyčioje 9 val. ir 11 val.
Videniškių bažnyčioje 12 val.
Stirnių bažnyčioje 13 val.

Rugpjūčio 13 d.

Šv. Lauryno atlaidai Videniškių parapijoje (12 val.).

Instrumentų karalius kviečia!

Raktažodžiai:

Molėtų bažnyčioje vyks edukacinis koncertų ciklas, skirtas Nacionalinės vargonininkų asociacijos  10-mečiui ir Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vargonų 10-mečiui paminėti.

Vyskupijos jaunimo piligrimystė

Kaišiadorių vyskupijos Jaunimo centras kviečia Molėtų parapijos ir visos vyskupijos jaunimą į tradicinę jaunimo piligrimystę Varkalės - Pivašiūnai, kuri vyks rugpjūčio 9-15 dienomis.
Dalyvių amžius nuo 14 iki 30 metų. Taip pat laukiame parapijų jaunimo, dalyvavusio Lietuvos jaunimo dienose Vilniuje. 
Registracija vyks iki rugpjūčio 4 dienos tel.: 8 678 44482, dalyvio auka 20 eur. 
Jei kyla kokių klausimų, susisiekite su piligrimystės organizatoriais tel.: 8 629 48206.

Kviečiame šeimas

Rugpjūčio 4 d. 19 val. maloniai kviečiame katalikiškas šeimas: tėtį, mamą ir vaikus į Molėtų parapijos namuose vyksiantį ŠEIMŲ VAKARĄ. Susitikimo metu dalyvausime sutuoktiniams skirtoje programoje "Per juokus į geresnę santuoką", vaikams vyks atskira programa. 
Susitikimą organizuoja Molėtų dekanato Šeimos centras. 
Pasiteirauti galima Giedrės tel.: 8 615 73389

Kvietimas

Panevėžio vyskupija liepos 25 d. kviečia dalyvauti Palaimintojo vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio tėviškės Kryžiaus pašventinimo pamaldose:

17 val. Kryžiaus pašventinimas Skiemonių parapijoje Kudoriškio k. (Anykščių r.)

18 val. šv. Mišios Alantos parapijos bažnyčioje (Molėtų r.) - vadovaus Apaštalinis Nuncijus Lietuvoje, celebruos Kaišiadorių vyskupas ordinaras ir kiti Lietuvos vyskupai.

Paroda

Raktažodžiai:

Molėtų parapijos namuose liepos 23 d. 12.15 val. atidaroma uteniškės Liubos Volkovos
dirbinių iš odos paroda.

Kviečiame šeimas į stovyklą

Raktažodžiai:

Liepos 24-28 dienomis vyks šeimų stovykla "Tikėjimas = džiaugsmas".

Daugiau informacijos plakate.

Švenčiausio Sakramento Adoracija

Liepos 16 dieną Molėtų bažnyčioje vyks Švč. Sakramento Adoracija, dėkojant už Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio paskelbimą palaimintuoju. Adoracijos pradžia 8 val., pabaiga 20 val.
Kviečiame bendrai maldai.

Esame Viešpaties laukiami

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ Mt 11, 28.
Kviečiame penktadieniais Švenčiausio Sakramento adoracijos maldai 19 - 20 val.
Adoracija - ypatingas Dievo garbinimas Švenčiausiame Sakramente.
“Jėzus laukia mūsų Švenčiausiame Sakramente” Šv. Jonas Paulius II.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4