Kovo 5 d.

Šv. Kazimiero atlaidai mūsų parapijoje.
Iškilmingoms atlaidų šv. Mišioms (11 val.) vadovaus Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris
kun. Gediminas Tamošiūnas.

Kovo 1 d.

Raktažodžiai:

Pelenų diena.
Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Vasario 16 d.

Lietuvos Valstybės atkūrimo dieną šv. Mišios Molėtų bažnyčioje 11 val.

Vakarinių šv. Mišių nebus.

Vasario 11 d.

Minima Pasaulinė ligonių diena.
Parapijos kunigai lankys ligonius, besigydančius Molėtų ligoninėje.
15 val. Molėtų ligoninės koplyčioje bus aukojamos šv. Mišios.

Vasario 6 d.

Parapijoje svečiuosis kun. Algirdas Toliatas.
Po vakarinių šv. Mišių parapijos namuose vyks kun. A. Toliato pamokslų knygos
"Žmogaus ir Dievo metai" pristatymas.

Vasario 5 d.

Raktažodžiai:

Šv. Agotos diena - šią dieną šventinama duona.
Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

12.30 val. Molėtų parapijos namuose atidaroma grafikės Jūratės Narmontaitės darbų paroda 
"Kalevalos antis".

Vasario 4 d.

Maldos į palaimintąjį Mykolą Giedraitį diena.
Šv. Mišios Videniškių bažnyčioje 12 val.

Vasario 3 d.

Raktažodžiai:

Šv. Blažiejaus šventė.
Šv. Mišios 9 val. ir 18 val.

Šią dieną melsimės už visus sergančius gerklės ligomis.

Vasario 2 d.

Kristaus Paaukojimo šventė (Grabnyčios).
Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Šią dieną bus šventinamos žvakės.

Sausio 15 d.

Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos būrelių vadovų ir jų pavaduotojų susirinkimas vyks Molėtų parapijos namuose po šv. Mišių (12 val.).
Susirinkimo metu bus įvertinta Gyvojo Rožinio draugijos veikla, renkama Gyvojo Rožinio draugijos Taryba.
Po susirinkimo vyks agapė.

Surinkti turinį
web sprendimas c-4