Vasario 11 d.

Pasaulinė ligonių diena - šią dieną parapijos kunigai lankys ligonius,
besigydančius Molėtų ligoninėje.

15 val. šv. Mišios ligoninės koplyčioje.

web sprendimas c-4