Vasario 11 d.

Pasaulinė ligonių diena

Kunigai lankys ligonius Molėtų ligoninėje nuo 14.30 val.
15 val. šv. Mišios Molėtų ligoninės koplyčioje

web sprendimas c-4