Skelbimai

Vasario 11 d.

Minima Pasaulinė ligonių diena.
Parapijos kunigai lankys ligonius, besigydančius Molėtų ligoninėje.
15 val. Molėtų ligoninės koplyčioje bus aukojamos šv. Mišios.

Vasario 6 d.

Parapijoje svečiuosis kun. Algirdas Toliatas.
Po vakarinių šv. Mišių parapijos namuose vyks kun. A. Toliato pamokslų knygos
"Žmogaus ir Dievo metai" pristatymas.

Vasario 5 d.

Raktažodžiai:

Šv. Agotos diena - šią dieną šventinama duona.
Šv. Mišios 9 val. ir 11 val.

12.30 val. Molėtų parapijos namuose atidaroma grafikės Jūratės Narmontaitės darbų paroda 
"Kalevalos antis".

Vasario 4 d.

Maldos į palaimintąjį Mykolą Giedraitį diena.
Šv. Mišios Videniškių bažnyčioje 12 val.

Vasario 3 d.

Raktažodžiai:

Šv. Blažiejaus šventė.
Šv. Mišios 9 val. ir 18 val.

Šią dieną melsimės už visus sergančius gerklės ligomis.

Vasario 2 d.

Kristaus Paaukojimo šventė (Grabnyčios).
Šv. Mišios 10 val. ir 18 val.

Šią dieną bus šventinamos žvakės.

Sausio 15 d.

Molėtų dekanato Gyvojo Rožinio draugijos būrelių vadovų ir jų pavaduotojų susirinkimas vyks Molėtų parapijos namuose po šv. Mišių (12 val.).
Susirinkimo metu bus įvertinta Gyvojo Rožinio draugijos veikla, renkama Gyvojo Rožinio draugijos Taryba.
Po susirinkimo vyks agapė.

Sausio 12 d.

Lietuvos laisvės gynėjų dienos išvakarės - šv. Mišios 18 val.
Po šv. Mišių vyks Vilniaus dainos mylėtojų klubo mišraus choro koncertas.

Paroda

Raktažodžiai:

Sausio 8 d. 12.15 val. Molėtų parapijos namuose atidaroma
Utenos socialinės globos namų gyventojų kūrybos darbų paroda.

Paroda veiks iki sausio mėnesio pabaigos

Sausio 8 d.

Raktažodžiai:

Trijų Karalių šventė.
Šią dieną šventinama kreida, auksas, smilkalai ir mira.

web sprendimas c-4