Palaikykime vieni su kitais dvasinį ryšį namų maldoje

Sekmadieniais 11 val. Sumos šv. Mišių aukoje, klebonas meldžiasi už Molėtų, Videniškių ir Stirnių parapijų tikinčiuosius.

Lietuvos televizija - LRT Plius šv. Mišios 12.30 val.

Marijos radijas iš pal. Teofiliaus Matulionio koplyčios 17 val. Švč. Sakramento adoracija,
18 val. šv. Mišios.

web sprendimas c-4