Padėkos vakaras "Caritas" rėmėjams

Raktažodžiai:

Lapkričio 19 d. Molėtų parapijos „Caritas“ surengė tradicinį kasmetinį padėkos rėmėjams vakarą. Vakarinių šv. Mišių metu monsinjoras Kęstutis Kazlauskas džiaugėsi „Caritas“ narių gerais darbais ir prasmingą veiklą remiančiais gerais žmonėmis. Šv. Mišiose buvo meldžiamasi už rėmėjus, jiems prašant  Dievo palaimos ir globos, meldžiant stiprybės, laiminant jų šeimas ir verslą.
Po šv. Mišių  parapijos namuose susirinkta pabendravimui prie arbatos puodelio, pasidžiaugiant nuveiktais darbais ir planuojant naujas iniciatyvas.

Parapijos informacija

web sprendimas c-4