Kovo 22 d.

Raktažodžiai:

Susikaupimo muzikos valanda Molėtų bažnyčioje

Valstybinis Vilniaus kvartetas atliks
Joseph Haydn "Septyni paskutiniai mūsų Išganytojo žodžiai ant kryžiaus".

Skaitomas tekstas iš Vytauto Antano Dambravos knygelės „Septyni žodžiai“.

Pradžia 12 val.

web sprendimas c-4