Gruodžio 3 d.

Raktažodžiai:

Molėtų dekanato Caritas rekolecijos.

9.30 val. dalyvių registracija parapijos namuose
10 val. šv. Mišios
Po šv. Mišių vyks konferencija, lektorius - Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos Dvasios tėvas
kun. Saulius Bužauskas.

web sprendimas c-4