Esame Viešpaties laukiami

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ Mt 11, 28.

Kviečiame šeštadieniais Švenčiausio Sakramento adoracijos maldai 16.30 - 17.30 val.

Adoracija - ypatingas Dievo garbinimas Švenčiausiame Sakramente.

“Jėzus laukia mūsų Švenčiausiame Sakramente.” Šv. Jonas Paulius II.

web sprendimas c-4