Dvasinės pratybos pagal šventąjį Ignacą Lojolą

Vienam gyventi krikščionišką gyvenimą yra neįmanoma, todėl Dievas suvienija mus Bažnyčioje, savo šeimoje, kad mums taptų įprasta kalbėtis apie tikėjimą ir juo gyventi. 

Kviečiame dalyvauti šventojo Ignaco Lojolos Dvasinėse pratybose kasdieniniame gyvenime. 

Susitikimai vyks trečiadieniais 18.45 val. parapijos namuose. 

Pirmasis susitikimas - spalio 3 d.

web sprendimas c-4