Caritas narių rekolekcijos

Raktažodžiai:

Balandžio 5 d. į Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią rinkosi karitiečiai iš Saldutiškio, Videniškių, Giedraičių, Molėtų ir kitų dekanato parapijų. Dekanato Caritas narių rekolekcijos prasidėjo Kryžiaus kelio apmąstymu.

Šv. Mišias aukojo dekanas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas ir kunigas Mindaugas Grenda. Savo pamoksle klebonas K. Kazlauskas jautriai ir nuoširdžiai kalbėjo apie žmogaus nuolatinį atsivertimą , apie karitiečių pašaukimą nešti gerumą į gyvenimo užribį nublokštiems žmonėms, kad  šv. Velykų nuotaika jaustųsi kiekvienoje šeimoje, kiekvieno žmogaus širdyje.

Po šv. Mišių parapijos namuose įvyko įdomi ir turininga konferencija, kurią vedė vienuolė sesuo Jolita Matulaitytė (MVS). Įtaigus lektorės pasakojimas, iliustruojamas kino filmu, kiekvienam rekolekcijų dalyviui suteikė galimybę asmeniškai suvokti, jog žmogaus gyvenimas – tai kelionė, kurios prasmė ir sėkmė priklauso nuo to, kaip pasitikime mus lydinčiu Jėzumi Kristumi ir kaip mokame Jam ištarti „teesie Tavo valia“.

Rekolekcijos pasibaigė jaukiu pabendravimu gavėniškoje agapėje.

Parapijos informacija

web sprendimas c-4