2010 m. birželio 27 d.
Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje prasidėjo 9 - asis sakralinės muzikos festivalis "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis".

Atidarymo koncerte kūrinius atliko solistė Regina Šilinskaitė ir vargonininkė Diana Encienė.

2010 m. birželio 20 d.
21 Molėtų parapijos vaikas priėmė Pirmąją šv. Komuniją

2010 m. birželio 6 d.
23 Molėtų parapijos vaikai priėmė Pirmąją šv. Komuniją

2010 m. birželio 4 d.
(Justė Urbonavičiūtė)

2010 m. gegužės 30 d.
9 Molėtų parapijos vaikai priėmė Pirmąją šv. Komuniją

2010 m. vasario 13 - 14 d.
Molėtų parapijos jaunimo ir Kaišiadorių vyskupijos jaunimo komandos (KVJK) savaitgalis

web sprendimas c-4