2011 m. gegužės 22 d. ir 29 d.
39 vaikai priėmė Švč. Sakramentą

2011 m. balandžio 18 - 24 d.
Bendrystė, kuri keičia...

2011 m.
Velykų laukimas

2011 m. balandžio 5 d.
Sveikinome kunigą Povilą Tekorių su gimtadieniu.

2011 m. balandžio 3 d.
Klebono Kęstučio Kazlausko 50 metų jubiliejaus šventė.

2011 m. balandžio 2 d.
Molėtų parapijos jaunimo grupelė lankėsi Rokiškio parapijoje. Jaunimas giedojo Viešpačiui giesmes, liudijo meilę Dievui.

2011 m. sausio 22 - 23 d.
Molėtų parapijos jaunimo ir Kaišiadorių vyskupijos jaunimo komandos (KVJK) savaitgalis.

2011 m. sausio 3 d.
(Algimanto Čižos nuotraukos)

Molėtų bažnyčioje vokalinis ansamblis "Inmezzo" pristatė savo atliekamų kūrinių kompaktinę plokštelę "Tikėjimu, meile ir viltimi", dedikuotą prieš metus sudegusios Labanoro bažnyčios atstatymui. Įsigiję minėtą kompaktinę plokštelę paremia Labanoro bažnyčios atstatymą.

Parapijos namuose atidaryta nuotraukų paroda "Labanoro bažnyčia buvo ir bus".

2010 m. gruodžio 24 d.
(Ūla Urbonavičiūtė)

web sprendimas c-4