2011 m. lapkričio 1 d.
Mirusiųjų atminimo dienos išvakarėse lankant senąsias Molėtų kapines.

2011 m. spalio mėn.
Molėtų bažnyčioje dvasinę tarnystę Viešpačiui ir parapijai pradėjo vikaras Mindaugas Grenda.

2011 m. rugpjūčio 14-20 d.
"Aukštyn širdis!" kartu su Kaišiadorių vyskupijos jaunimu piligriminis žygis į Pivašiūnus.

2011 m. liepos 18-22 d.
Molėtų parapijos jaunimo šlovinimo maldos grupė "Aukštyn širdis!" stovyklavo Molėtų r. Antalakajos k.

2011 m. liepos 6 d. - rugpjūčio 14 d.
Molėtų bažnyčioje vyksta 10-ojo Sakralinės muzikos festivalio "Šlovinkime Viešpatį stygomis ir dūdomis" koncertai.

2011 m. liepos 3 d.
Molėtų bažnyčios tituliniuose šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaiduose dalyvavęs vyskupas Juozas Matulaitis teikė Sutvirtinimo sakramentą.

2011 m. birželio 28 - 29 d.
Susitikimas su KVJK draugais.

2011 m.
"Aukštyn širdis!" pristato daugybę vasaros kartu :)

2011 m. gegužės 29 d.
(Ūla Urbonavičiūtė)

Maldinga piligrimine kelione liudijome tikėjimą.

2011 m. birželio 1 d.
Klebono kun. Kęstučio ir jo kurso draugų 25-osios kunigystės metinės

web sprendimas c-4