2012 m. gegužės 6 d.
Molėtų vaikų ir jaunimo muzikinė dovana mamytėms "Nupiešiu vaivorykštę mamai".

2012 m. balandžio 8 d.
Velykų rytas Molėtų bažnyčioje.

2012 m. balandžio 7 d.
Velykų vigilijos pamaldos Molėtų bažnyčioje.

2012 m. balandžio 6 d.
Kristaus Kančios pamaldos.

2012 m. vasario 17 d.
Molėtų vardo paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 625-ųjų sukaties metinių proga Molėtų bažnyčios bokšte atidarytas muziejus. Molėtų krašto muziejaus darbuotojų pagalba paruoštus muziejaus eksponatus bei liturginių drabužių parodą Parapijos namuose pristatė klebonas mons. Kęstutis Kazlauskas. Molėtų istoriją trumpai apžvelgė VU Komunikacijos fakulteto doc. dr. Rimvydas Laužikas.

2012 m. sausio 13 d.
Šv. Mišių auka ir Molėtų menų mokyklos atlikėjų koncertas Laisvės gynėjų dienai atminti.

2011 m. gruodžio 24 d.
Piemenėlių šv. Mišios ir Kalėdų Senelio apsilankymas Molėtų bažnyčioje.

2011 m. lapkričio 20 d.
Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaidai Molėtų bažnyčioje.
Ant Švč. Mergelės Marijos altoriaus buvo pakabintas votas - sidabrinė širdelė, kurią sesuo Celina Aldona Ona Umbrasaitė (EJK) paaukojo kaip padėkos ženklą Dievo Motinai už išklausytas maldas ir gautas malones.

2011 m. lapkričio 14-20 d.
Šią savaitę Molėtų parapijos tikintieji turėjo galimybę melstis prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo. Lapkričio 20 d. Gailestingojo Jėzaus paveikslas buvo pagarbiai išlydėtas į Stirnių parapiją.
 

2011 m. spalio 22-23 d.
Molėtų parapijos jaunimo "Aukštyn širdis!" stovykla "Šlovinti Viešpatį giesme" Palūšėje.

web sprendimas c-4