2014 m. sausio 13 d.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2013 m. lapkričio 24 d.
Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios choro, vadovaujamo Violetos Zutkuvienės, 20-mečio jubiliejinis koncertas.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos
 

2013 m. gruodžio 24 d.
Kūčių vakaro Piemenėlių šv. Mišios.

Ūlos Urbonavičiūtės nuotraukos

2013 m. birželio 16 d.
Šv. Antano Paduviečio atlaidai ir Sutvirtinimo sakramento teikimas.

Monikos Kazlauskaitės nuotraukos

2013 m.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

2013 m. kovo 31 d.
Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisiskėlimo iškilmė.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

 

2013 m. kovo 30 d.
Velykų vigilijos pamaldos Molėtų bažnyčioje.

Gražinos Maciulevičienės ir Ūlos Urbonavičiūtės nuotraukos

2013 m. kovo 29 d.
Kristaus Kančios pamaldos Didijį Penktadienį.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos

 

2013 m. kovo 28 d.
Didijį Ketvirtadienį, Eucharistijos ir Kunigystės įsteigimo dieną, parapijiečiai sveikino kunigus.

Gražinos Maciulevičienės nuotraukos.
 

2013 m. sausio 16 d.
Misijos "Vilties vaikai" metu Molėtų bažnyčioje lankėsi šv. Jono kongregacijos tėvas Antanas CSJ.

web sprendimas c-4